• PL/ENG
 • Szanowni Państwo, 
  						z przykrością informujemy, że w związku z światową pandemią koronawirusa, kierując się także zaleceniami wydanymi przez Ministra Zdrowia, zmuszeni jesteśmy zmienić termin konferencji.
  
  Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali zgłoszenia konferencyjne i zadeklarowali swój udział w konferencji. Liczymy na to, że spotkamy się na niej, choć w innym czasie.
  
  Pracujemy nad tym, by IV Konferencja Psychologii Pozytywnej odbyła się w Bydgoszczy, w drugiej połowie czerwca 2022 roku. Nowa data konferencji podana zostanie w późniejszym terminie.
  
  Z wyrazami szacunku,
  
  Komitet Organizacyjny IV Konferencji Psychologii Pozytywnej
    IV Konferencja Psychologii Pozytywnej


  Współczesne wyzwania dla psychologii pozytywnej

  12-14 czerwca, 2020, Bydgoszcz

  Konferencja została objęta Honorowym Patronatem JM Rektora UKW prof. dr. hab. Jacka Woźnego

  Do rozpoczęcia konferencji pozostało:

  _

  _

  _

  _

  Współczesne wyzwania dla psychologii pozytywnej
  Psychologia pozytywna jest obszarem badań naukowych oraz praktyki psychologicznej, który służy budowaniu dobrego życia, radosnego i pełnego pasji, życia w zdrowiu i w serdecznych relacjach z innymi. Psychologia pozytywna wspiera odkrywanie ważnych celów życiowych człowieka i doświadczania sukcesów. Te zadania wpisują się w poprawianie jakości życia człowieka, jego rodziny, organizacji czy społeczności. Tak rozumiana misja psychologii w ogóle oraz psychologii pozytywnej w szczególności, staje się niezwykle aktualna współcześnie, w czasach zmienności i niepewności, ale i rosnących szans, wielości alternatyw i zróżnicowanych wzorów zachowań. Konferencja pt. Współczesne wyzwania dla psychologii pozytywnej pozwoli wskazać bieżące kierunki działania dla psychologów pozytywnych, badaczy i praktyków oraz określić trudności i luki we wspieraniu jakości życia. Pozwoli także spojrzeć wstecz- wskazać ustalenia empiryczne psychologii pozytywnej, co służy rozwojowi człowieka a co jest tylko mitem, które terapie są skuteczne, a które nie mają podstaw naukowych. Celem konferencji jest propagowanie idei psychologii pozytywnej, dzielenie się najnowszymi odkryciami badawczymi oraz technikami wspierania klientów w praktyce psychologicznej. Konferencja ma łączyć naukę i praktykę psychologiczną co pozwoli na poznanie aktualnych osiągnięć teoretycznych w psychologii pozytywnej oraz ich wykorzystanie w budowaniu skutecznych technik pomocy psychologicznej. Zapraszamy do dzielenia się swoimi odkryciami z tej dziedziny, zarówno akademików, jak i praktyków. Konferencja będzie wyjątkową okazją do spotkania i wymiany doświadczeń zarówno dla psychologów, jak i osób zajmujących się na co dzień rozwojem osobistym.

  Gośćmi specjalnym konferencji będą

  O gościu specjalnym:

  Profesor Robert J. Vallerand jest uznawany za wiodącego międzynarodowego eksperta w dziedzinie procesów motywacyjnych. Opracował teorie dotyczące motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także pasji aktywności....Czytaj więcej...

   

   

  O gościu specjalnym:

  Dr hab. Moïra Mikolajczak Jest znanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i wypalenia rodzicielskiego, a obecnie jest wiodącą badaczką wypalenia rodzicielskiego....Czytaj więcej...

   

   

   

  Komitety

  Komitet Organizacyjny Komitet Naukowy
  	
  dr Ewa Sygit-Kowalkowska – przewodnicząca
  
  dr hab. Elżbieta Kasprzak
  
  dr Agnieszka Czerw
  
  dr Maciej Michalak - zastępca przewodniczącej
  
  dr Anna Nogaj
  
  dr Mariusz Zięba 
  
  mgr Mateusz Minda 
  
  mgr Karolina Mudło-Głagolska 
  
  mgr Beata Wolfigiel	
  	
  	
  dr hab. Elżbieta Kasprzak - przewodnicząca
  
  prof. dr hab. Helena Sęk
  
  prof. dr hab. Janusz Trempała  
  
  prof. dr hab. Ewa Trzebińska
  
  prof. dr hab. Anna Zalewska
  
  dr hab. Małgorzata Basińska
  
  dr hab. Łukasz Kaczmarek
  
  dr Agnieszka Czerw 
  
  dr Ludmiła Zając Lamparska 	
  	
         

  Na konferencję można zgłaszać:

  · Referat

  · Poster/plakat

  · Warsztat (trwający 90 minut)

  Zgłoszenie referatu lub posteru/plakatu - abstrakt zgłaszanych wystąpień powinien zawierać naukową podstawę teoretyczną, opis procedury badania oraz główne wnioski.

  Zgłoszenie warsztatu - abstrakt powinien zawierać opis celu warsztatu i sposobu jego realizacji (w tym wykorzystanych metod), opis zakładanych efektów dla uczestników, oraz uzasadnienie, które zgodnie z zasadami evidence based training powinno zostać osadzone w naukowych teoriach psychologicznych i wynikach badań naukowych.
  Opłaty

  Pełna opłata
  Ulgowa 1 *
  doktoranci i członkowie PTPP
  (z opłaconą składką za 2020 r)
  uczestnicy studiów podyplomowych z psychologii pozytywnej**
  Ulgowa 2 *
  studenci studiów dziennych i zaocznych wszystkich uczelni
  I termin
  (do 20.04.2020)
  450 zł 350 zł 250 zł
  II termin
  (od 21.04.2020 do 20.05.2020)
  550 zł 450 zł 350 zł


  Opłata obejmuje: udział w 3 dniach konferencji, materiały, przerwy kawowe, lunch, warsztaty i uroczysty bankiet.


  *doktorantów oraz studentów prosimy o zabranie ze sobą na konferencję legitymacji uprawniającej do zniżek
  (do okazania podczas rejestracji).
  ** ulga nie dotyczy innych niż psychologia pozytywna studiów podyplomowych


  Opłatę należy wnieść na konto PTPP :
  Bank BGZ BNP Paribas S.A. nr konta: 70 2030 0045 1110 0000 0256 8860
  z dopiskiem:
  IV KPP, pełna opłata konferencyjna (lub ulgowa1, ulgowa2 - w zależności od tego, która Państwa dotyczy), imię i nazwisko uczestnika  Terminy

  TERMIN

   Rozpoczęcie rejestracji (czynna i bierna)

  od 20.11.2019

   Zgłoszenie czynnego udziału

  (referaty, warsztaty, plakaty)

  do 15.03.2020

   Zgłoszenie biernego udziału

  do 20.05.2020

   Akceptacja referatów, warsztatów i plakatów 

  do 06.04.2020

   Opłata I Termin

  do 20.04.2020

   Opłata II termin 

  od 21.04.2020 do 20.05.2020

   Ogłoszenie szczegółowego programu konferencji

  15.05.2020

   Zapisy na warsztaty

  4-17.05.2020

   Ogłoszenie ramowego programu konferencji

  20.04.2020

   
  Informacje zostaną podane w najbliższym czasie  Informacje zostaną podane w najbliższym czasie

  Kontakt

  Korespodencję elektroniczną (e-mail) prosimy kierować na adres: konferencja@ptpp.org.pl

  Dojazd

  Konferencja będzie odbywać się w Bydgoszczy


  Proszę kliknąć na mapkę by włączyć nawigację interaktywną i wyznaczyć trasę przy pomocy GPS

  Aby zobaczyć pobliskie hotele należy kliknąć: wybraną loklizację->w pobliżu->hotele

  Biblioteka UKW

  Kampus Główny UKW

  Restauracja Maestro w Operze Nova  Facebook

  Eko pozytywni

  W ramach organizacji Konferencji, będziemy nie tylko dbać o jej
  uczestników, ale i będziemy troszczyć się o środowisko naturalne.
  
  W związku z tym założyliśmy, że:
  
  - wydrukujemy tyle materiałów konferencyjnych, ile to niezbędne a resztę
  przygotujemy w formie elektronicznej,
  
  - catering, jaki podamy gościom będzie serwowany w naczyniach wielokrotnego
  użytku,
  
  - zaproponujemy gościom hotele w pobliżu miejsca odbywania się konferencji
  tak by przemieszczanie się było możliwe bez użycia pojazdów.
  
  
  Z pozdrowieniami,
  
  Komitet Organizacyjny